Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25516
Ime enote: Gočova - Hiša Gočova 7
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična, delno podkletena kmečka hiša s petosno vhodno fasado in strmo opečno dvokapnico. Vhod, ki je v srednji osi stavbe, krasi polkrožno zaključen kamnit portal z letnico 1832. Vhodna vrata so dvokrilna, kasetirana.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1832
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOČOVA
Občina: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Gočova 7. Hiša stoji vzhodno ob cesti, v severnem delu vasi Gočova.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2011-424
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 29.10.2011 -
 
©Register kulturne dediščine