Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25517
Ime enote: Gočova - Hiša Gočova 26
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša, gostilna
Tekstualni opis enote:
Pritlična podkletena hiša, nekdanja gostilna, s sedemosno vhodno fasado in strmo opečno dvokapnico. Vhod v srednji osi stavbe je poudarjen s pokritim kamnitim dvoramnim stopniščem. Na prekladi kamnitega portala je letnica 1896. Kleti so obokane.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol., 1896
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOČOVA
Občina: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Gočova 26. Hiša stoji ob cesti, na južnem koncu vasi Gočova.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2011-424
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 29.10.2011 -
 
©Register kulturne dediščine