Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25518
Ime enote: Jurovski Dol - Domačija Kraner
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljata pritlična podkletena hiša s sedemosno glavno fasado, krita z opečno dvokapno streho ter gospodarsko poslopje z opečnimi zatrepnimi mrežami. Stavbi izvirata iz druge polovice 19. stoletja.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JUROVSKI DOL
Občina: SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Jurovski Dol 41. Domačija stoji jugovzhodno od strnjenega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine