Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25519
Ime enote: Malna - Domačija Rotar
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Domačijo sestavljajo pritlična podkletena hiša iz druge polovice 19. stol., s petosno glavno fasado ter poudarjenim vhodnim stopniščnim delom v srednji osi, krita z opečno dvokapnico ter gospodarska poslopja.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MALNA
Občina: SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Malna 43. Domačija stoji na severnem robu razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine