Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25559
Ime enote: Dolnja Počehova - Lopičeva kapelica
  Fototeka OE Maribor: 2003, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica pravokotnega tlorisa je pokrita z opečno dvokapnico. Je zaprtega tipa, polkrožen vhod je zaprt s kovanimi vratnicami, ob strani je polkrožna niša z novejšo poslikavo. Kapelica je v osnovi iz 18. stoletja (1775).
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1775
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLNJA POČEHOVA
Občina: PESNICA
Lokacija:
Kapela stoji v bližini hiše Počehova 10a, zahodno od ceste Maribor - Zgornja Kungota.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine