Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25648
Ime enote: Drankovec - Hiša Drankovec 24
  Fototeka OE Maribor: 2003, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična podkletena iz kamna grajena hiša s šestosno vhodno fasado je krita s strmo dvokapno opečno streho. Polkrožno zaključena kamnita portala na severni in južni strani. Okna imajo kovane mreže. Bogata poznobaročna fasadna profilacija.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRANKOVEC
Občina: PESNICA
Lokacija:
Drankovec 24. Hiša stoji v sklopu domačije, v jugovzhodnem delu Drankovca in južno od naselja Spodnji Jakobski Dol.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine