Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25649
Ime enote: Gačnik - Hiša Gačnik 14
  Fototeka OE Maribor: 2003, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Pritlična podkletena hiša s sedemosno vhodno fasado je krita s strmo dvokapno opečno čopasto streho. V srednji osi je kamniti vhodni portal, datiran z letnico 1844.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1844
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GAČNIK
Občina: PESNICA
Lokacija:
Gačnik 14. Hiša stoji v osrednjem delu razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine