Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 25655
Ime enote: Jareninski Dol - Hiša Jareninski Dol 42
  Fototeka OE Maribor: 2003, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Visokopritlična podkletena hiša, krita s strmo dvokapno čopasto opečno streho, ima kamnito dvostrano zunanje stopnišče. Vhodni kamniti portal je polkrožno zaključen, datiran z letnico 1827 v temenskem sklepniku.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1827
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JARENINSKI DOL
Občina: PESNICA
Lokacija:
Jareninski Dol 42. Hiša stoji v osrednjem delu razloženega naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine