Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 25657
Ime enote: Osek v Slovenskih goricah - Hiša Osek 26
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, črna kuhinja
Tekstualni opis enote:
Lesena cimprana in delno podkletena hiša, krita z dvokapno opečno streho ima tradicionalno razporejene prostore in ohranjeno črno kuhinjo. Ob hiši stoji star vodnjak.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OSEK
Občina: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Osek 26. Hiša stoji ob lokalni cesti, južno od glavne ceste Cerkvenjak - Spodnji Ivanjci.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine