Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26077
Ime enote: Bohinjska Bela - Domačija Bohinjska Bela 28
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stegnjen dom, gank
Tekstualni opis enote:
V breg potisnjen stegnjen dom, z delno iz kamna zidanim delno lesenim bivalnim in gospodarskim delom, z dvokapnico, krito s špičakom. Enoramne stopnice z leseno ograjo, lesena ganka, portal s sklepnikom in okenski okvirji iz tufa, s kovanimi mrežami.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 28. Domačija stoji v osrednjem delu Spodnje vasi, severno od glavne ceste skozi Bohinjsko Belo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine