Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26079
Ime enote: Bohinjska Bela - Domačija Bohinjska Bela 74
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija na ključ, kapelica, napajalno korito, gostilna, uta
Tekstualni opis enote:
Domačijo na ključ tvorita nadstropna zidana podkletena hiša, nekdanja gostilna in spodaj zidano zgoraj leseno gospodarsko poslopje z lesenim gankom, križne konstrukcije. Kapelica z razpelom in Križanim v niši, ob njej napajalno korito iz 1913 in uta.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1913
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 74. Domačija stoji sredi Zgornje vasi, severozahodno ob glavni cesti skozi Bohinjsko Belo. Kapelica in korito sta prislonjena ob vzhodno fasado gospodarskega poslopja, uta stoji na dvorišču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine