Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26080
Ime enote: Bohinjska Bela - Kovačija Bohinjska Bela 67
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kovačija
Tekstualni opis enote:
V breg postavljena nadstropna stavba, delno zidana iz kamna, delno lesena. V pritličju obokan prostor kovačnice z vogalnim stebrom z obroči za privez živali in mesnica, v nadstropju so bivalni prostori. Streha simetrična dvokapnica, krita s špičakom.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1849
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 67. Kovačija stoji sredi Zgornje vasi, severno od ceste, ki pelje skozi Bohinjsko Belo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine