Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26081
Ime enote: Bohinjska Bela - Hiša Bohinjska Bela 75
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, trgovina, pošta
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša s poudarjenimi okenskimi okvirji okoli škatlastih oken z mrežami in z lesenimi polkni v pritličju, z zidcem med nadstropjema in z dvokapnico, krito s špičakom. Nekoč v hiši trgovina in pošta. Hišo so gradili italjanski mojstri.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
Bohinjska Bela 75. Hiša stoji v središču Zgornje vasi, severno ob stari cesti skozi vas.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine