Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2610
Ime enote: Bistrica pri Tržiču - Župnišče s kapelo sv. Marije Goretti
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnišče, kapela, sv. Marija Goretti
Tekstualni opis enote:
Nadstropna baročna hiša z okenskimi okvirji in portalom iz tufa je bila predelana v župnišče z dvoransko kapelo v osrednjem prostoru (arh. A. Bitenc, 1972) z oltarno tapiserijo, s slikama T. Kralja in S. Kregarja. Križev pot iz 1986 T. Perko.
Datacija enote: 
18. stol., tretja četrtina 20. stol., tretja četrtina 20. stol., 1972
Avtor(ji): 
Anton Bitenc (arhitekt; 1972)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROČEVNICA
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Ročevnica 60. Župnišče s kapelo je v južnem delu novega naselja Ročevnica, severovzhodno od Doma Petra Uzarja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine