Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2611
Ime enote: Bistrica pri Tržiču - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Barokizirana gotska ladja z začetka 15. stol., poznogotski prezbiterij z mrežastim obokom in poslikavo (Jernej iz Loke), zvonik na severu, kapela Matere Božje in zakristija na jugu. Oprema 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 15. stol., prva polovica 16. stol., zadnja četrtina 17. stol.
Avtor(ji): 
Jernej iz Loke (slikar; ok. 1517), Matija Bradaška (slikar; 19. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRICA PRI TRŽIČU
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu hriba, severovzhodno od vile Bistrica in severno od naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine