Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 265
Ime enote: Kostanjevica na Krki - Samostan
  Fototeka INDOK: 2005, Bogdan Zupan
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralno profana stavbna ded.
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
samostan, vodni mlin, samostanska cerkev, galerija
Tekstualni opis enote:
Cistercijanski samostan s triladijsko baziliko iz 13. stol., z izjemnimi klesanimi elementi, in mlajšimi samostanskimi trakti, ki obdajajo razsežno baročno arkadno dvorišče, spremenjen v likovno središče Dolenjske. Ob dostopu je mlin iz 16. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1234, zadnja četrtina 15. stol., 16. stol., prva četrtina 18. stol., sredina 18. stol., druga polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KOSTANJEVICA NA KRKI
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Lokacija:
Samostan leži izven mesta Kostanjevica na Krki, južno na ravnici ob potoku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Območja gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem - Formo vivo za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3830, 55/2002-2686, 54/2003-2695
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6.10.1999 -
 
©Register kulturne dediščine