Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 26561
Ime enote: Studenčice - Hiša Studenčice 3
  Fototeka OE Kranj: 2010, Nataša Koruza
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša
Tekstualni opis enote:
Nadstropna, delno podkletena, iz kamna zidana hiša z dvokapnico, krito s špičakom. Polkrožni portal in okenski okvirji (nekdaj s polkni) v nadstropju so iz tufa, pod beleži v nadstopju vhodne fasade sta freski (na eni sv. Florijan). Hiša je podrta.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol., 19. stol., prva četrtina 21. stol., 2011
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
dokumentarno (arhivsko) varstvo
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STUDENČICE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Studenčice 3. Hiša je stala severozahodno ob križišču cest, južno od cerkve sv. Florijana, v osrednjem delu Studenčic.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine