Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 26562
Ime enote: Studenčice - Hiša Studenčice 1
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Nadstropna zidana hiša z dvokapno streho na čop. V nadstropju so kamniti okenski okvirji iz tufa s kovanimi mrežami in lesenimi polkni, v pritličnem delu pa škatlasta okna.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: STUDENČICE
Občina: RADOVLJICA
Lokacija:
Studenčice 1. Hiša stoji na južnem robu naselja, južno od osrednjega vaškega križišča, zahodno ob cesti Hraše - Breznica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine