Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28
Ime enote: Bodešče - Cerkev sv. Lenarta
  Fototeka INDOK: čas neznan, France Stele
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Lenart
Tekstualni opis enote:
Gotska cerkvena arhitektura s pravokotno ladjo (obokano v 19. stol.), tristrano sklenjenim zvezdasto obokanim prezbiterijem iz 1440, renesančno lopo in baročnim zvonikom iz 1731.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1440, 17. stol., druga četrtina 18. stol., 1731, 19. stol.
Avtor(ji): 
Mojster bohinjskega prezbiterija (slikar; ok. 1440), Bodeški mojster (slikar; ok. 1460-1465), Mojster Jakobove legende (slikar; 1524)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BODEŠČE
Občina: BLED
Lokacija:
Cerkev stoji v zaselku Na Pečeh, tik pod severno steno vrha Gradišča, visoko nad Savo Bohinjko, na robu pomola.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 95/2007-4764, 49/2010-2510
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.10.2007 -
 
©Register kulturne dediščine