Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28783
Ime enote: Gočova - Rimskodobno gomilno grobišče Gočovski vrh
  Fototeka OE Maribor: 2009, Andrej Magdič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gomilno grobišče, obloženi grob, žgani pokop
Tekstualni opis enote:
Skupina osmih delno poškodovanih gomil z višinami od 1,2 do 2 m in s premeri od 10 do 15 m. Dve gomili sta bili arheološko raziskani, najdeni sta bili grobnici iz kamnitih plošč in rimskodobna lončenina.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GOČOVA
Občina: SV. TROJICA V SLOV. GORICAH
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 22/2011-424
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 29.10.2011 -
 
©Register kulturne dediščine