Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28838
Ime enote: Bohinjska Bela - Arheološko najdišče sv. Marjeta
  Fototeka OE Kranj: 2006, Jože Hanc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, villa rustica
Tekstualni opis enote:
Naselbinske ostaline (zidovi, odlomki lončenih posod) iz 4. - 6. stol., odkrite ob sanaciji cerkve sv. Marjete (zaščitno izkopavanje: ZVKDS OE Kranj, 2006). Najdišče je posebnega pomena saj gre za redek primer poznorimskodobne poselitve v nižini.
Datacija enote: 
pozna rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BOHINJSKA BELA
Občina: BLED
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine