Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 28947
Ime enote: Bistrica pri Tržiču - Tovarna Peko
  Fototeka OE Kranj: 2009, Maja Avguštin
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
tovarna
Tekstualni opis enote:
Štirinadstropno proizvodno poslopje s tlorisom v obliki črke L, s štirikapno opečno streho, zgrajeno 1911, povečano 1925. Fasado z velikimi večdelnimi okni členijo vertikalni stebri, horizonatalni poudarki in trikotna čela ob straneh glavne fasade.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., 1911, 1925
Avtor(ji): 
Boštjan Fuerst (arhitekt; ok. 1970)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRICA PRI TRŽIČU
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Tovarana Peko stoji ob Cesti St. Marie aux Mines, na vzhodnem robu Bistrice pri Tržiču, jugozahodno od trškega jedra Tržiča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine