Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29601
Ime enote: Kremberk - Viničarija Pergarjev vrh
  Fototeka OE Maribor: 2011, Jelka Skalicky
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
viničarija, gospodarsko poslopje, uta
Tekstualni opis enote:
Zidana pritlična, delno podkletena hiša z značilnim tlorisom podolgovate vinogradniške stavbe (stanovanjski del, prostor s prešo, obokana vinska klet) in s strmo opečno dvokapnico. Ob hiši stojita gospodarsko poslopje in uta.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KREMBERK
Občina: SVETA ANA
Lokacija:
Kremberk 39. Viničarija stoji na severovzhodnem robu naselja Kremberk, ob cesti zahodno od jedra naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana, Ur.l. RS, št. 39/2010-1971, Medobčinski uradni vestnik, št. 27/2011-499
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 20.12.2011 -
 
©Register kulturne dediščine