Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3017
Ime enote: Mislinja - Cerkev sv. Ahaca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Ahac
Tekstualni opis enote:
Ladja kvadratnega tlorisa, kasetiran strop, prezbiterij z zvezdasto-mrežastim obokom, ki je poslikan, ter zvonik členijo cerkev, ki od nastanka v 14. stol. ni bila spremenjena.
Datacija enote: 
14. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MISLINJA
Občina: MISLINJA
Lokacija:
Cerkev stoji ob glavni cesti Slovenj Gradec - Mislinja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec, Ur.l. RS, št. 9/94-391, 11/98-495, 38/2009-1855
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3.3.1994 -
 
©Register kulturne dediščine