Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 30350
Ime enote: Dolnja Počehova - Železniški viadukt
  Fototeka OE Maribor: 2016, Dean Damjanovič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
železniški most
Tekstualni opis enote:
Opečni viadukt, 649 m dolg in 21 širok, je obsegal 64 obokov. Zgraje je bil 1846 v sklopu Južne železnice med Gradcem in Celjem in je premoščal močvirnato Pesniško dolino. Zaradi slabe kvalitete opeke in težav z močvirnato podlago zasut 1861ali 1905.
Datacija enote: 
sredina 19. stol., 1844-1846, 1861
Avtor(ji): 
Carl Ritter von Ghega (inženir; 1844)
Varstvene usmeritve:  
drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLNJA POČEHOVA
Občina: PESNICA
Lokacija:
Viadukt je skrit pod železniško progo Maribor-Šentilj, ki poteka čez Pesniško dolino v smeri sever - jug od Pekla do Pesnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine