Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3468
Ime enote: Destrnik - Cerkev sv. Urbana
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Urban
Tekstualni opis enote:
Cerkev sestavljajo tristrani prezbiterij, ladja z zvezdastim obokom, stranski ladji s polkrožnima kapelama in zvonik. Je primer slovenjegoriške gotike 16. stol., dograjena in barokizirana konec 18. stol. ter obnovljena konec 19. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 16. stol., 1505-1518, tretja četrtina 18. stol., 1768, zadnja četrtina 19. stol., 1888
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DESTRNIK
Občina: DESTRNIK
Lokacija:
Cerkev stoji na vrhu slemena, v središču Destrnika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Destrnik, Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2012-3, 1/2013-4
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.5.2012 -
 
©Register kulturne dediščine