Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 393
Ime enote: Ljubljana - Stadion za Bežigradom
  Fototeka INDOK: 2006, Damjan Prelovšek
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
stadion
Tekstualni opis enote:
Najstarejši stadion v Ljubljani, grajen med 1923-1926 in 1935-1940 za potrebe katoliškega telovadnega društva Orli in evharistični kongres. Po vzoru antičnih stadionov ga je načrtoval arhitekt Plečnik in je njegov edini tovrstni objekt.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1925-1926, 1935-1940
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; 1925-1939), Janez Valentinčič (arhitekt; 1926), Gizela Šuklje (arhitekt; 1935)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Stadion stoji na območju Južni Bežigrad, zahodno ob Dunajski cesti, severno ob Koroški ulici in Fondovih blokih, vzhodno ob Vodovodni ulici in južno ob Samovi ulici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 18.7.2009 -
 
©Register kulturne dediščine