Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 4336
Ime enote: Laze pri Arnačah - Grad Švarcenštajn
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Od prvotne štiritraktne zasnove je ohranjen stanovanjski trakt iz 16. stol. in vhodni stolpič s polžastimi stopnicami in portalom.
Datacija enote: 
14. stol., druga četrtina 15. stol., 1428, 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LAZE
Občina: VELENJE
Lokacija:
Grad leži na položni vzpetini, v vzhodnem delu razloženega naselja Laze.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Velenje, Uradni vestnik Občine Velenje, št. 10/83-75, 5/84-6
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 28.10.1983 -
 
©Register kulturne dediščine