Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5301
Ime enote: Jesenice - Ruard-Buccellinijeva graščina na Savi
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec
Tekstualni opis enote:
Stavba je pomembena fužinarska graščina, ki je doživela glavne prezidave l. 1678. Z dozidavami l.1800 je bil objekt s klasicističnim oblikovanjem povezan v celoto.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1526, zadnja četrtina 17. stol., 1678, prelom 18. stol. in 19. stol., 1800
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JESENICE
Občina: JESENICE
Lokacija:
Na Stari Savi severozahodno od cerkve.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice, Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85-2
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1.2.1985 -
 
©Register kulturne dediščine