Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5747
Ime enote: Osolnik - Hiša Osolnik 3
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vrhhlevna hiša
Tekstualni opis enote:
Pribrežna vrhhlevna kmečka hiša pokrita z dvokapno streho na čop. Današnja oblika značilna za 19. stol. Ohranjen tradicionalen tloris, portal, okenske mreže, štukiran strop v hiši.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: OSOLNIK
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Osolnik 3. Samotna domačija stoji v neposredni bližini in vidnem polju cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku, jugovzhodno od nje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 86/2005-3729, 10/2006-399 (popravek), 97/2014-4107
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.9.2005 -
 
©Register kulturne dediščine