Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5881
Ime enote: Škofja Loka - Kapucinski most s skulpturo Janeza Nepomuka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Enoločni kamnit srednjeveški most čez Selščico. Površino mostu širijo konzolni železni nosilci. Most ima ornamentirano kovano ograjo in kip Janeza Nepomuka na sredi zahodne strani.
Datacija enote: 
sredina 14. stol., zadnja četrtina 19. stol., 1888
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Med Staro Loko in Škofjo Loko pod Kapucinskim samostanom, na severni strani mestnega jedra ob Selščici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju, Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88-334, Ur.l. RS, št. 31/93-1346
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9.12.1988 -
 
©Register kulturne dediščine