Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7088
Ime enote: Jurovski Dol - Vaško jedro
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vaško jedro
Tekstualni opis enote:
Gručasto vaško jedro s cerkvijo in z nadstropnimi stavbami župnišča, stare šole ter gostilne. Tu so nanizane pritlične in visokopritlične hiše ter večja gospodarska poslopja.
Datacija enote: 
18. stol., 19. stol., prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: JUROVSKI DOL
Občina: SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Lokacija:
Jedro Jurovskega Dola leži v dolini potoka Globovnice, na vznožju slemena v severozahodnem delu Slovenskih goric, ob cesti Lenart v Slovenskih goricah - Jakobski Dol.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2017-13
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.1.2017 -
 
©Register kulturne dediščine