Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7775
Ime enote: Gačnik - Želova kapelica
  Fototeka OE Maribor: 2003, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica zaprtega tipa je pravokotnega tlorisa s polkrožnim oltarnim zaključkom in ožjim zgornjim delom s segmentno nišo nad vhodom. Datirana je z letnico 1803 nad polkrožnim portalom.
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1803
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GAČNIK
Občina: PESNICA
Lokacija:
Kapelica stoji pri hiši Gačnik 49, zahodno od ceste Pesnica - Jareninski Dol.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine