Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7997
Ime enote: Troblje - Kelnerjeva vila
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vila
Tekstualni opis enote:
Večja stanovanjska vila ima historicistično okrašeno fasado, in jo datiramo v drugo polovico 19. stoletja.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TROBLJE
Občina: SLOVENJ GRADEC
Lokacija:
Troblje 45, 46. Vila stoji severovzhodno od glavne ceste Slovenj Gradec - Dravograd.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur.l. RS, št. 26/2016-1060
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.4.2016 -
 
©Register kulturne dediščine