Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 827
Ime enote: Vitanje - Trško jedro
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
trško jedro
Tekstualni opis enote:
Trško jedro ima značilno obulično zazidavo, lijakast vstop v trg in postopno zlivanje trga v ruralni tip naselja. Sklenjena pozidava v svojem zaledju razvija ozke parcele.
Datacija enote: 
prva polovica 13. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VITANJE
Občina: VITANJE
Lokacija:
Vitanje leži na južnih obronkih Pohorja, v gorski kotlini ob potoku Hudinja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje, Ur.l. RS, št. 8/99-390, 2/2001-185, 87/2001 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.2.1999 -
 
©Register kulturne dediščine