Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 864
Ime enote: Zasip - Arheološko najdišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
arheološko najdišče, naselbina, grobišče
Tekstualni opis enote:
Multiperiodno poselitveno in grobiščno območje s poudarki na zgodnji starejši železni dobi, antiki in zgodnjem srednjem veku. Ohranjeni ostanki zgodnjesrednjeveške poljske razdelitve.
Datacija enote: 
starejša železna doba, rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ZASIP
Občina: BLED
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine