Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9279
Ime enote: Rogatec - Območje Rogatca
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
trško naselje, graščina, park, grad, muzej na prostem, podružnična cerkev, kapela
Tekstualni opis enote:
Območje sestavlja trško jedro v dolini potoka Draganja, grajski hrib z razvalino na vzhodu, graščina s parkom na hribu zahodno ter novejši predel skansna s kmečkimi objekti in funkcionalnimi zemljišči.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ROGATEC
Občina: ROGATEC
Lokacija:
V ozki dolini potoka Draganja, severno od regionalne ceste Rogaška Slatina - Dobovec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine