Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9560
Ime enote: Pobrežje pri Adlešičih - Območje gradu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grad, naselbina, trško naselje, kapela
Tekstualni opis enote:
Mogočno protiturško trdnjavo je 1547 pozidal general Vojne krajine I. Lenković. Znotraj utrdbenega sistema je bilo poleg dvonadstropne generalije tudi trško naselje. Grad je bil med 2. sv. vojno požgan.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1547, tretja četrtina 16. stol., 1557, druga četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POBREŽJE
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Razvaline obsežnega utrdbenega sistema stojijo na strmih pečinah nad reko Kolpo nedaleč od Adlešičev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Ur.l. RS, št. 82/98-4215, 59/2014-2577
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.12.1998 -
 
©Register kulturne dediščine