Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  13214
  Ime enote:  Slamniki - Spominsko znamenje Oskarju Pogačniku na Malem voklu
  Avtorstvo fotografije: