Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  29008
  Ime enote:  Konjiška vas - Rimskodobna naselbina Podmočle
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka OE Celje: 2009, Maja Bricelj