Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  29611
  Ime enote:  Blejska Dobrava - Železniški most čez sotesko Blejski Vintgar
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka OE Kranj: 2011, Bernarda Jesenko Filipič