Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  3667
  Ime enote:  Grgar - Cerkev sv. Petra
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Jasna Svetina