Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  383
  Ime enote:  Ljubljana - Pokopališče Navje
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka INDOK: 2009, Branka Majerič