Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  3997
  Ime enote:  Krajna vas - Cerkev sv. Neže
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Majda Kunst