Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  593
  Ime enote:  Idrijska Bela - Putrihove klavže
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka Mestni muzej Idrija: 2004, Anton Zelenc