Nazaj na seznam izbranih enot nepremične kulturne dediščine
 
Fotografija enote kulturne dediščine
     
  Evidenčna številka enote:  8660
  Ime enote:  Grič pri Klevevžu - Grad Klevevž
  Avtorstvo fotografije:  Fototeka OE Novo mesto: 2008, Dušan Strgar