Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10174
Ime enote: Poljane pri Mirni Peči - Kapelica
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapelica
Tekstualni opis enote:
Kapelica je odprtega tipa z dvema prostostoječima nosilnima kamnitima stebroma. V oltarni niši sta dve leseni plastiki: Marija z Jezusom in angel. Na zunanjščini je letnica 1889.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1889
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POLJANE PRI MIRNI PEČI
Občina: MIRNA PEČ
Lokacija:
Kapelica stoji na vzhodnem robu vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine