Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 10177
Ime enote: Medvedjek - Arheološko najdišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
gomila, grobišče
Tekstualni opis enote:
Najdišče je bilo registrirano ob gradnji voznega pasu magistralne ceste. Zavarovalno izkopavanje prazgodovinske in antične gomile je potekalo v letih 1980 in 1981. Rimski žgani grobovi so še in situ.
Datacija enote: 
starejša železna doba, zgodnja rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MEDVEDJEK
Občina: TREBNJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine