Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 1053
Ime enote: Šempeter v Savinjski dolini - Antična nekropola
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
plano grobišče, žara, pepelnica, nagrobnik, grobna kapela, cesta, muzej na prostem
Tekstualni opis enote:
Antična nekropola (1. do 3. stol.) s cesto, prezentirana in situ. Več načinov pokopov, od preprostih grobov do edikul s plastično dekoracijo v noriško-panonskem slogu. Odkritih tudi 6 halštatskih žganih grobov.
Datacija enote: 
starejša železna doba, rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI
Občina: ŽALEC
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Šempeter v Savinjski dolini - Antična nekropola za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 115/2003-5036
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11/25/2003 -
 
©Register kulturne dediščine