Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 11366
Ime enote: Fužina - Elektrarna
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hidroelektrarna
Tekstualni opis enote:
Elektrarna na mestu nekdanjih fužin. Delniško družbo je leta 1925 ustanovilo 25 imovitejših občanov. Vgrajeni sta dve Francisovi turbini 2 x 125 KM ter dva generatorja 280 kVA z napetostjo 5 kV.
Datacija enote: 
druga četrtina 20. stol., 1925
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: FUŽINA
Občina: IVANČNA GORICA
Lokacija:
Objekt leži ob reki Krki v Fužini.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine